Tag: Iran

Iran

อิหร่าน สั่งตัดอินเตอร์เน็ตเกือบทั่วประเทศ เพื่อหวังควบคุมสถานการณ์การประท้วง

ฝ่ายสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศอิหร่าน มีมติให้ตัดอินเทอร์เน็ตเกือบทั่วประเทศ หวังควบคุมการชุมนุม หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น