Tag: Hitman III

Hitman World Of Assassination

Hitman III จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “Hitman: World of Assassination”

IO Interactive ประกาศเตรียมเปลี่ยนชื่อเกม จาก Hitman III เป็น "Hitman: World of Assassination" โดยมีกำหนดเปลี่ยนชื่อในวันที่ 26 มกราคมนี้ สำหรับสาเหตุที่ทีมงานเลือกจะเปลี่ยนชื่อ ก็เป็นเพราะว่าเดิมทีแล้ว Hitman III นั้นมีเนื้อหาของ Hitman ...