Tag: Harvest Moon: Seeds of Memories

ฝันเป็นจริง Harvest Moon ภาคใหม่เตรียมลง PC

สุดยอดเกมปลูกผักเลี้ยงสัตว์พอเพียงของมนุษยชาติประกาศส่งภาคใหม่ลงเครื่อง PC พร้อมกับ Wii U  ค่าย Natsume ประกาศส่งเกม Harvest Moon: Seeds of Memories ลงให้กับเครื่อง PC และ Wii U แล้ว โดยถือเป็นเกม Harvest ...