Tag: Greg Street

Greg Street

ผู้พัฒนาระบบเกม WoW ลาออกจาก Blizzard

Ghostcrawler หัวหน้าทีมพัฒนาระบบเกม World of Warcraft ประกาศลาออกจาก Blizzard Entertainment  Greg Street Greg Street หัวหน้าทีมออกแบบและพัฒนาระบบเกม World of Warcraft ประกาศผ่านสเตตัสบน Facebook ว่าการลาออกครั้งนี้จะเป็นการออกไปหาความท้าทายใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิม "ผมอยู่กับ ...