Tag: grandia II

Grandia II ประกาศลง Steam

โคตรเกม RPG ย้อนยุคจากเครื่อง Dreamcast เตรียมถูกขุดจากหลุมขึ้นสู่ระบบ Steam ให้เกมเมอร์ยุคหลานๆได้ลองสัมผัสกันแล้ว  Grandia II เกม RPG ชื่อดังจากเครื่อง Dreamcast เตรียมถูก Port ลงเครื่อง PC ในระบบ Steam แล้ว ...