Tag: GitHub

Microsoft เข้าซื้อ GitHub สำเร็จ และมีแผนพัฒนาให้ดีขึ้น

Microsoft ได้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ด้วยการซื้อกิจการของ GitHub เป็นจำนวนเงินกว่า 7.5 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาท