Tag: Ghost of Ikishima

ข่าวลือว่า Ghost of Tsushima จะมีภาคเสริมออกมาแบบ Standalone ในชื่อ “Ghost of Ikishima”

รายงานจาก Shpeshal_Nick นักปล่อยข่าวลือ เผยว่า Ghost of Tsushima จะมีภาคเสริมออกมาแบบ Standalone ในชื่อว่า "Ghost of Ikishima" ซึ่งจะมีกำหนดการวางจำหน่ายภายปีนี้ รูปแบบของการออกภาคเสริม จะคล้ายกันกับ Spider-Man: Miles Morales ที่เป็นส่วนต่อของ ...