Tag: GeForce RTX NVLink

GeForce RTX NVLink ให้คุณติดตั้ง GeForce RTX 2080 สองตัวได้ภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

GeForce RTX NVLink ตัวเชื่อมต่อการ์ดจอที่ให้ผู้ใช้งานดึงประสิทธิภาพของการ์ดจอที่ติดตั้งไว้ในเครื่องทั้งหมดออกมาในเวลาเดียวกัน