Tag: GeForce RTX 4070 Ti

4070ti

เปิดตัวการ์ดจอ GeForce RTX 4070 Ti ประสิทธิภาพแรงกว่า RTX 3090 Ti วางขาย 5 ม.ค. นี้

หลังจากที่ NVIDIA เปิดตัวการ์ดจอ GeForce RTX 40 Series ด้วยรุ่นบนอย่าง RTX 4090 และ RTX 4080 ไปก่อนแล้วเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมา ล่าสุดก็ถึงคิวเปิดตัวของ RTX 4070 Ti ...