Tag: Gamescom Opening Night Live

Gamescom

อีเวนต์โชว์เกม Gamescom Opening Night Live มีความยาว 2 ชั่วโมง และฟีเจอร์กว่า 30 เกม

อีเวนต์โชว์เกมที่หลายคนรอคอย จะมีเนื้อหาจัดเต็มเกินชั่วโมง Geoff Keighley พิธีกรและโปรดิวเซอร์รายการเกม ยืนยันว่าอีเวนต์โชว์เกม Gamescom Opening Night Live ที่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ จะมีความยาวในการไลฟ์อยู่ประมาณ 2 ชั่วโมงขึ้นไป และฟีเจอร์กว่า 30 เกม ซึ่งเป็นทั้งเกมใหม่กับเกมเก่า https://twitter.com/geoffkeighley/status/1557027273022181376 ตอนนี้ ...