Tag: Frances Townsend

Frances Townsend หนึ่งในผู้บริหาร Activision Blizzard ปิดทวิตเตอร์ หลังทัวร์ลง เพราะวิจารณ์คนแฉปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในองค์กร

Frances Townsend หนึ่งในผู้บริหารระดับสูง, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติของ Activision Blizzard และอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านต่อต้านการก่อการร้าย ได้ปิดช่องทวิตเตอร์ส่วนตัว หลังโดนทัวร์ลง เนื่องจากทวีตข้อความที่มีเนื้อหาเชิงวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มคนที่แฉปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ กับการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในองค์กร เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา Townsend ได้ทวีตแบ่งปันบทความ "จรรยาบรรณใหม่ของชนชั้นสูงของอเมริกา" (The New Moral ...