Tag: Foxconn

Foxconn วิเคราะห์เชื่อว่า ชิ้นส่วนผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะขาดตลาดต่อเนื่องไปถึงกลางปี 2022

Foxconn หรือบริษัทสายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ Tech รายใหญ่ เชื่อว่าชิ้นส่วนผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงขาดตลาดถึงกลางปี 2022