Tag: Flightradar24

Spar 19

เว็บ Flightradar24 ล่มชั่วคราว เนื่องจากมีผู้เข้ามาติดตาม เที่ยวบิน SPAR19 ของประธานสภาสหรัฐฯ พร้อมกันกว่า 3 แสนคน

"Flightradar24" เว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับติดตามตำแหน่งเครื่องบิน เกิดเหตุล่มชั่วคราวเนื่องจากมีผู้เข้ามาติดตามเที่ยวบิน SPAR19 ของประธานสภาสหรัฐฯ พร้อมกันกว่า 345,000 คน โดยสาเหตุที่มีผู้จับตามองเป็นจำนวนมากขนาดนี้ ก็สืบเนื่องมาจากที่ผู้โดยสารบนเครื่องคือ Nancy Pelosi ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปยังประเทศไต้หวัน และนับว่าเป็นบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ คนแรกในรอบหลายสิบปีที่ได้ไปเยือน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่สู้ดีนักระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ปัจจุบันเที่ยวบิน SPAR19 ลงจอดที่ไต้หวันอย่างปลอดภัยแล้ว ...