Tag: Drone

เจ้าหน้าที่ในประเทศจีนใช้โดรนลอยฟ้า สำหรับตรวจสอบและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

เรียกว่าเป็นการดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือให้เกิดประโยชน์ทันสถานการณ์อย่างแท้จริง เมื่อเจ้าหน้าที่ในประเทศจีนใช้งานโดรนในการตรวจสอบและต่อต้านการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ได้อย่างน่าสนใจ

หน่วยงานดับเพลิงในลอส แองเจลิส ต้องการให้โดรนที่ใช้งานมีเพดานการบินที่สูงกว่าเดิม

ในขณะที่หลายประเทศนั้นมีข้อกำหนดในการนำโดรนลอยฟ้าขึ้นบินในเขตชุมชน ว่าห้ามให้มีการบินเกินความสูงที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย แต่ดูเหมือนว่าหน่วยงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือในลอส เองเจลิสนั้นต้องการให้โดรนบินได้สูงกว่านี้เพื่อประโยชน์ในการทำภารกิจช่วยเหลือผู้คน