Draw!

มีคนสอน AI ให้วาดรูปอวัยวะเพศชายจนได้ หลังยัดภาพอวัยวะเพศชายให้ AI ไปกว่า 25,000 รูป

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2016 Google ได้ปล่อยปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า Quick, Draw! โดยเจ้า AI ตัวนี้สามารถคาดเดาสิ่งที่คุณวาดออกมาให้เป็นภาพบนคอมพิวเตอร์ได้เลย แต่เพราะทาง Google รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีพวกเล่นพิเรนทร์อะไรสักอย่างดว้ยการลองวาดจำพวกองคชาติหรืออวัยวะเพศชาย ในช่วงแรกโปรแกรมเหมือนจะลืมตรงส่วนนี้ ไม่นานนักจึงถูกแก้ไขโดย Mozilla โดยระบบจะรู้ว่าคุณกำลังวาดอวัยวะเพศชายหรือไม่ และอาจจะลงโทษคุณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่แล้วก็มีใครบางคนสร้างข้อมูลที่ใช้ในการสอนให้เจ้า AI ตัวนี้ วาดอวัยวะเพศชายออกมาจนได้ โดยเจ้าโปรแกรมนี้ถูกเรียกว่า Dick-RNN ซึ่งสร้างโดย RichardRNN เจ้าโปรแกรมนี้ทำให้มันมีตัวอย่างของอวัยวะเพศชายในรูปแบบต่าง ๆ กว่า 25,000 รูป ทำให้คนจำนวนมากเอารูปทั้งหมดนี้ ไปสอนเจ้าโปรแกรม Quick, Draw! ให้มันเริ่มวาดอวัยวะเพศชายได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามตอนนี้ทาง Google ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมา และทาง RichardRNN ผู้สร้างโปรแกรมสอนวาดอวัยวะเพศชายก็ได้ออกมาบอกด้วยว่า เขาเชื่อว่าการวาดอวัยวะเพศชายเป็นสัญลักษณ์ที่จะแสดงถึงการกระทำที่ดื้อรั้น และเรื่องราวของศีลธรรมความถูกต้องไม่ควรต้องอยู่ในมือของเทคโนโลยีขนาดใหญ่ระดับนี้

27 Apr 20 11:50 am

next

End of content

No more pages to load

Back to top