Tag: Doge

เจ้าของมีมดัง “Doge” ประกาศนำมีมนี้ในรูปแบบ NFT ขึ้นประมูลเพื่อการกุศล

หนึ่งในมีมที่โด่งดังที่สุดบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่าง "Doge" ถูกเจ้าของนำ NFT ขึ้นมาประมูลเพื่อการกุศล ในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ Atsuko Sato คุณครูผู้ถ่ายภาพเจ้าหมา Kabosu ที่เป็นต้นกำเนิดมีม ประกาศถึงเรื่องนี้ผ่านทาง Instagram ของเธอ โดยสำหรับการประมูลดังกล่าว ผู้ที่ชนะจะได้สิทธิ์ในการครอบครองภาพมีมนี้ไว้อย่างเป็นทางการ ส่วนรายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการกุศล ซึ่งยังไม่ระบุว่าจะมอบให้กับหน่วยงานใดบ้าง ...