Tag: dad

[Comic] Tetris กับชีวิตหลังจากไป

พ่อลูกตัวต่อสนทนา จางหายแล้วไปไหน? หมายเหตุ: ยูโทเปีย(Utopia) หมายถึงดินแดนอุดมคติสมบูรณ์ที่ไม่มีอยู่จริง โดยมีชื่อมาจากงานเขียนของเซอร์ โทมัส มอร์