Crunch

OpenCritic อาจเพิ่ม “crunch meter” เก็บสถิติว่าเกมใช้แรงงานหนักเกินไปหรือไม่

OpenCritic นำเสนอไอเดียใหม่ด้วยการเพิ่มระบบ crunch meter ที่สามารถคำนวณว่าเหล่าผู้พัฒนาเกมทุ่มเลือดเนื้อในการสร้างเกมหนักมากหรือน้อยแค่ไหน อ้างอิงจาก PCGamesN รายงานว่า เว็บไซต์รวมคะแนนรีวิวเกม OpenCritic มีแผนเตรียมสร้างระบบใหม่ที่เรียกว่า “crunch meter” เพื่อให้เหล่าผู้พัฒนาเกมออกแสดงความเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตยามว่าง ทาง Twitter ของ OpenCritic กล่าวว่าระบบการทำงานของ crunch meter จะคล้ายกับ Glassdoor (เว็บไซต์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานบริษัท) โดยไอเดียของ crunch meter มีจุดประสงค์การเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้ชื่อแฝงแล้วรายงานลักษณะการทำงานภายในบริษัทเกม ซึ่ง OpenCritic กำลังพัฒนาระบบการยืนยันตนเองด้วยการใช้อีเมลของ Linkedln อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบ crunch meter เป็นเพียงรูปแบบไอเดียเท่านั้น ทีมงาน OpenCritic จึงถามความคิดเห็นจากเกมเมอร์ทุกคน เกี่ยวกับระบบดังกล่าว ซึ่งมีผู้เล่นส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับการใช้มิเตอร์ ถ้าหากมีระบบยืนยันตัวที่ดีพอ แต่ก็มีบางกลุ่มไม่เห็นด้วย เพราะเชื่อว่ามีโอกาสถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อโจมตีภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายได้ ลักษณะการทำงานแบบ Crunch Culture กลายเป็นประเด็นพูดคุยใหญ่โตบนวงการเกม หลังจากมีเจ้าสำนักข่าวหลายแห่งหรือกลุ่มผู้พัฒนาเกมออกมาแฉว่าภายในบริษัทเกมระดับ AAA มีลักษณะการทำงานที่หักโหมมากเกินไปเพื่อให้เกมออกมามีคุณภาพสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่า Rockstar Games, […]

28 Jun 19 4:01 pm

next

End of content

No more pages to load

Back to top