Tag: Corruption 2029

เปิดตัว Corruption 2029 ผลงานเกมวางแผนสไตล์ Dystopia จากผู้สร้าง Mutant Year Zero

มาแล้วกับผลงานใหม่ของผู้สร้าง Mutant Year Zero ที่เปิดตัวสร้างผลงานอย่างน่าสนใจมาแล้วในปี 2018 คราวนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งกับเกมวางแผนแนวถนัดที่ขยับความตึงเครียดขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น กับ Corruption 2029