Tag: Call of the Wild: The Angler

Call Of The Wild The Angler

เปิดตัว “Call of the Wild: The Angler” เกมตกปลา Open World การันตีคุณภาพจากผู้สร้าง theHunter: Call of the Wild

เปิดตัว "Call of the Wild: The Angler" เกมตกปลาในโลกเปิดอันกว้างใหญ่ จาก Expansive Worlds ทีมงานผู้สร้าง theHunter: Call of the Wild https://youtu.be/-QnxwKppyGo สำหรับเกมนี้ จะพาผู้เล่นไปดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาบที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ...