Tag: 3D Printer

นักวิจัยค้นพบวิธีติดตามร่องรอยอาวุธปืนที่ผลิตจากเครื่องปริ้นท์ 3D

นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับการค้นพบวิธีระบุและติดตามร่องรอยของอาวุธปืนที่ผลิตจากเครื่องปริ้นท์สามมิติ ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของวงการเทคโนโลยี เพราะการติดตามหรือค้นหาร่องรอยของอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นโดยเครื่องปริ้นท์สามมิติไม่สามารถทำได้โดยง่าย