BY KKMTC
28 Jun 19 1:14 pm

Wolfenstein: Youngblood ในเยอรมนีจะไม่มีการแบนสัญลักษณ์นาซี

2 Views

การวางจำหน่าย Wolfenstein ในเยอรมนี จำเป็นต้องเซนเซอร์สัญลักษณ์นาซีเพื่อทำตามกฎหมายภายในประเทศ แต่หลังจากหน่วยงาน USK ออกกฎใหม่ให้สื่ออนุญาตใช้เครื่องหมายสวัสติกะ ทำให้เกม Wolfenstein: Youngblood สามารถวางจำหน่ายเกมโดยไม่มีการเซนเซอร์อีกต่อไป

PC Gamer รายงานว่าเกม FPS สุดมันอย่าง Wolfenstein: Youngblood ในเยอรมนีจะวางขายเป็นเวอร์ชันสากล ที่ไม่มีการแบนเนื้อหาใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลยืนยันจากกระทู้ Bethesda ประเทศเยอรมนี กล่าวว่าการวางจำหน่าย Wolfenstein: Youngblood ในประเทศเยอรมนีจะเป็นเวอร์ชัน International ที่ไม่มีการเซนเซอร์เนื้อหาเกม ซึ่งหมายความว่าเกม Wolfenstein: Youngblood จะเป็นภาคแรกที่เกมเมอร์ชาวเยอรมันได้เห็นเครื่องหมายสวัสติกะในวิดีโอเกมนั่นเอง

ประเทศเยอรมนี ยังมีกฎหมายการแบนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับนาซีในที่สาธารณะทุกชนิด เช่น เครื่องหมายสวัสติกะหรือหน่วยทหาร SS แต่ช่วงปี 2018 ที่ผ่านมา หน่วยงาน USK หรือองค์กรควบคุมเรตติ้งวิดีโอเกมแห่งประเทศเยอรมนีได้ออกกฎใหม่ว่าอนุญาตให้สื่อทุกชนิดสามารถใช้เครื่องหมายดังกล่าวตราบใดที่ไม่นำไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนฝ่ายนาซี

Wolfenstein: Youngblood ออกวางจำหน่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2019 บนระบบ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia และ PC

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top