BY Settasilp Poonbumphen
19 Jul 14 6:15 pm

Ubisoft ตั้งเป้าส่ง AC ภาคใหม่ใกล้เคียงประวัติศาสตร์มากที่สุด

3 Views

Ubisoft ตั้งเป้าทำ Assassin’s Creed: Unity ให้ใกล้เคียงประวัติศาสตร์จริงให้มากที่สุด

Assassin’s Creed: Unity เกมตระกูลนักฆ่าจาก Ubisoft ที่มักจะหยิบยืมประวัติศาสตร์ของโลกที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นส่วนหลักของตัวเกม โดยในภาคนี้ได้หยิบช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1789-1799 มาเป็นส่วนสำคัญของตัวเกม ล่าสุดทาง Ubisoft ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะพยายามอ้างอิงประวัติศาสตร์เหตุการณ์ดังกล่าวให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Vincent Pointbriant

Vincent Pointbriant

“ประวัติศาสตร์คือสนามเด็กเล่นของเรา  เราพยายามจะอ้างอิงประวัติศาสตร์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดดังนั้นเมื่อเรามองเห็นช่องว่างในเรื่องราวที่ไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน เราก็จะสอดแทรกเนื้อหาของเราลงไป อย่างไรก็ตามเราพยายามที่จะเคารพประวัติศาสตร์โดยการสอดแทรกเรื่องราวที่สามารถเกิดขึ้นแบบดูมีเหตุมีผล

ช่วงเวลาปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงประเภทที่ว่าใครแพ้หรือใครชนะ ผมหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลานั้นมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือการหยิบยืมประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าวมาเป็นฉากหลังของเรื่องราวของตัวละคร Arno ตัวละครหลัก เขาไม่ได้เป็นตัวละครหลักในการบั่นหัวพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เพราะมันไม่สมเหตุสมผลที่จะเป็นอย่างนั้นและมันคงรู้สึกว่าไม่ใช่อย่างรุนแรง  แต่คุณก็ยังคงได้เห็นเหตุการณ์นั้นนะ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นั้นแหละ”

Vincent Pointbriant ผู้อำนวยการอาวุโสจาก Ubisoft

Settasilp Poonbumphen

ยีน - Founder / Project Manager

Back to top