BY KKMTC
29 Mar 24 6:37 pm

Twitch ออกกฎใหม่ ไม่อนุญาตให้ทำคอนเทนต์ที่เน้นโชว์ร่างกายตรงจุดใดจุดหนึ่งนานเกินไป

129 Views

ทีมงานเทคแอ็กชันแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ สตรีมเมอร์หญิงคนหนึ่งใช้บั้นท้ายตัวเองฉายภาพจากเกม จนเกิดประเด็นถกเถียงอีกครั้งเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเพศผ่าน Twitch

ล่าสุด ทาง Twitch ออกแถลงการณ์ว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แพลตฟอร์มจะไม่อนุญาตให้สร้างคอนเทนต์ที่เน้นโชว์ร่างกายตรงจุดใดจุดหนึ่งในระยะเวลานานเกินไป พร้อมได้อัปเดตกฎเพิ่มเติมในส่วนของ “Sexual Content” เพื่อไม่ให้สตรีมเมอร์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ได้ใช้ช่องโหว่ในการทำเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้งต่อสังคม

Twitch มักตกเป็นประเด็นหลายครั้งที่สตรีมเมอร์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคน ใช้ช่องโหว่ของกฎเพื่อทำคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ เช่น การไลฟ์สตรีมระหว่างแช่อ่างอาบน้ำ หรือการใช้ร่างกายตัวเองในการทำงานศิลปะ เป็นต้น

สุดท้าย ทีมงานมุ่งมั่นว่า Twitch จะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนต่อไป และจะหารือกันทันที เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเกิดขึ้น

SHARE

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top