BY Nuttawut Apiratwarakul
16 Sep 14 11:11 pm

Trailer Coop Assassin’s Creed Unity

9 Views

สดๆร้อนๆออกจากเตาสำหรับ Trailer ใหม่ล่าสุดของเกม Assassin’s Creed Unity ที่พาไปชมลีลาการต่อสู้ของเหล่ามือสังหารกับการเล่นในโหมด Coop 

assassin's creed unity

YouTube video

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top