BY Nuttawut Apiratwarakul
4 Feb 14 9:25 pm

Trailer ใหม่จาก Thief

3 Views

ชม Trailer ใหม่จากเกมหัวโขมย Garret ที่เตรียมออกวางจำหน่ายปลายเดือนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้แล้ว 

Thief

Thief

 

YouTube video

SHARE

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top