BY Nuttawut Apiratwarakul
3 Oct 14 12:48 am

Trailer ใหม่จาก Far Cry 4

1 Views

ชม Trailer ใหม่ล่าสุดจากเกม Far Cry 4 ที่งวดนี้เน้นหนักไปที่การโชว์อาวุธที่มีให้ได้ใช้งานกันในภาคนี้ 

Farcry 4

Farcry 4

 

YouTube video

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top