Trailer ใหม่จาก Dark Souls 2

ชม Trailer ใหม่จาก Dark Souls 2 ซึ่งแสดงฉากและเหล่า Boss รวมไปถึง Monster ตัวใหม่ๆภายในเกม เตรียมตัวตายซ้ำตายซากตายแล้วตายอีกกันเลย

Dark-Souls-II

 

http://www.youtube.com/watch?v=YnwHliay6DE

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close