BY Nuttawut Apiratwarakul
15 Jan 14 2:28 pm

Trailer ใหม่จาก Dark Souls 2

1Views

ชม Trailer ใหม่จาก Dark Souls 2 ซึ่งแสดงฉากและเหล่า Boss รวมไปถึง Monster ตัวใหม่ๆภายในเกม เตรียมตัวตายซ้ำตายซากตายแล้วตายอีกกันเลย

Dark-Souls-II

 

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top