BY Nuttawut Apiratwarakul
4 Oct 13 1:05 pm

Trailer ใหม่จาก Call of Duty: Ghosts

1 Views

ชม Trailer ใหม่จากเกม Call of Duty: Ghosts โชว์ลูกเล่นระบบ พร้อมโหมดการเล่นใหม่ในภาคนี้ที่มีชื่อว่า Squads ซึ่งจะให้คุณได้สร้างทีมหน่วยรบพิเศษของคุณเอง

YouTube video

 

 

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top