Trailer ใหม่จาก Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Advanced Warfare

เชิญชมเหล่าทีมพัฒนามานั่งเล่นนั่งอธิบายระบบใหม่ต่างๆที่มีในโหมด Multiplayer ของเกม Call of Duty: Advanced Warfare 

Call of Duty: Advanced Warfare
Call of Duty: Advanced Warfare

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close