BY Nuttawut Apiratwarakul
18 Sep 14 11:09 pm

Trailer ใหม่จาก Borderlands: The Pre-Sequel

2 Views

ชม Trailer ความยาวกว่า 10 นาทีที่จะมาพาคุณไปชมรายละเอียดทั้งหมดโดยรวมของตัวเกม Borderlands: The Pre-Sequel ไล่ไปตั้งแต่ Class ต่างๆ ศัตรู รวมไปถึงระบบใหม่ๆภายในเกม 

Borderlands: The Pre-Sequel

YouTube video

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top