Trailer และภาพใหม่จาก Watch Dogs

watch dogs

Trailer โชว์ระบบ Multiplayer ความยาวกว่า 9 นาทีเต็มจาก Watch Dogs รวมไปถึงภาพ Screenshot ชุดใหม่ถูกปล่อยออกมาให้ชมกันแล้ว 

Watch_Dogs-1 Watch_Dogs-2 Watch_Dogs-41 Watch_Dogs-32 Watch_Dogs-9 Watch_Dogs-8 Watch_Dogs-7 Watch_Dogs-6

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close