Trailer ด่านใหม่จาก Call of Duty: Advanced Warfare

Sledgehammer โชว์วีดีโอการเล่น Singleplayer ด่านใหม่ของ Call of Duty: Advanced Warfare ที่งานนี้ลงไปลุยล่าระเบิดเมืองท้านรกกันกลางทางด่วน
Call of Duty Advanced-Warfare-Poster

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close