BY Zreast
6 Sep 22 11:52 pm

Tencent ลงทุนกับบริษัท Ubisoft อีก 300 ล้านยูโร คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากเดิม

5 Views

หลังมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จากแดนจีนอย่าง Tencent กำลังสนใจจะซื้อหุ้นของ Ubisoft เพิ่มเติม ล่าสุดก็มีการยืนยันแล้วว่าทาง Tencent ตัดสินใจลงทุนเพิ่มจริง ๆ เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านยูโร คิดเป็นเงินไทยราว 10,800 ล้านบาท

โดย Tencent ใช้วิธีเข้าถือหุ้น 49.9% กับทางบริษัทของตระกูล Guillemot ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Ubisoft และทำให้ได้สิทธิ์ถือหุ้น Ubisoft เพิ่มขึ้นเป็น 9.99% (สองเท่าจากเดิม) ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่สามารถขายหุ้นได้ภายใน 5 ปีนับจากนี้

Martin Lau, ประธานของ Tencent ยังเปิดเผยด้วยว่าบริษัทมีแผนจะนำเกม AAA หลายเกมของ Ubisoft มาลงมือถือ รวมถึงนำมาจัดจำหน่ายภายในประเทศจีนเพิ่มเติม ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันว่าจะมีผลงานใดที่น่าสนใจบ้างในอนาคต

ที่มา : Bloomberg

Satthathan Chanchartree

ฟ่าง - Content Writer

Back to top