Wikipedia เตรียมเปลี่ยนดีไซน์หน้าเว็บเวอร์ชัน Desktop ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้อ่านง่ายขึ้น

Wikipedia

Wikipedia เว็บไซต์รวมข้อมูลสารานุกรม ได้ประกาศเตรียมปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าเว็บเวอร์ชัน Desktop ใหม่ในรอบ 10 ปี โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านง่ายขึ้น

หากอ้างอิงจากภาพ GIF โดย Wikipedia – ดีไซน์เว็บ Wikipedia แบบใหม่ (ตอนนี้ยังเป็นเพียงต้นแบบ) จะมีการเพิ่มปุ่มสารบัญตรงด้านขวาบนของบทความ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดตรงหัวข้อบทความ เพื่อข้ามไปอ่านบทความนั้นได้ทันที ส่วนแท็บด้านขวาสามารถขยายเปิด/ปิด ให้เว็บไซต์ไม่รกจนเกินไป นอกจากนี้ มีการปรับปรุงระบบการค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการได้แม่นยำขึ้น รวมถึงปรับโลโก้ให้เล็กลง
Wikipedia
Wikipedia

ทีมงาน Wikipedia กล่าวว่าแม้จะมีแผนปรับเปลี่ยนดีไซน์เว็บไซต์เวอร์ชัน Desktop แล้ว แต่ยืนยันว่าตัวเว็บยังคงมีการเปลี่ยนแปลงแบบ “ทีละเล็กทีละน้อยในช่วงเวลาอีกยาวนาน” และจะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ใหม่อย่างเต็มรูปแบบภายในปลายปี 2021 ส่วนเว็บ Wikipedia เวอร์ชันมือถือนั้น ทีมงานยังไม่มีการกล่าวถึงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หรือไม่

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close