Twitch ประกาศฟีเจอร์ใหม่ ที่ช่วยป้องกันการล่วงละเมิด และแชทโจมตีเหล่าสตรีมเมอร์

Twitch ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้กำเนิดเหล่าสตรีมเมอร์ยุคใหม่ออกมาไม่ขาดสาย แต่วงการสตรีมเมอร์ก็ต้องมีการโจมตีจากช่องแชท ไม่ว่าจะเป็นการว่าร้าย หรือการล่วงละเมิดต่างๆ ซึ่งทาง Twitch ก็เข้าใจในสถานการณ์นี้ และหาทางป้องกันเรื่อยมา

เมื่อไม่นานมานี้ Twitch ได้ออกมาบอกถึงฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา เพื่อใช้ในการป้องกันการแชทที่รุนแรงและการล่วงละเมิด โดยเป็นการเปิดให้สตรีมเมอร์ สามารถกรองคนที่ได้รับการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น ที่จะเข้าชมการสตรีมได้ และยังสามารถควบคุมความสามารถในการพิมพ์แชท ของคนที่เข้าชมสตรีมได้อีกด้วย

“เครื่องมือนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเห็นของชุมชนเมื่อหลายเดือนก่อน” Hession รองประธานฝ่ายความไว้วางใจและความปลอดภัยของ Twitch กล่าวไว้ ทางด้าน Hession เข้าใจดีว่าการปรับใช้เครื่องมือใหม่เหล่านี้ดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง แต่การพัฒนาต้องใช้เวลาเพราะ Twitch ต้องคำนึงถึงผู้ใช้ทั้งหมดในภูมิภาคต่างๆ ในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ มากมาย Hession ยังตระหนักดีถึงความคับข้องใจของสตรีมเมอร์ที่มีต่อแพลตฟอร์ม

อ้างอิง

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง