Tinder เริ่มทดสอบ Face to Face ระบบวิดีโอแช็ตของแอปฯ ให้ผู้ใช้บางคนแล้ววันนี้

Tinder แอปพลิเคชันสำหรับหาคู่เดต ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา เผยว่าได้มีการทดสอบระบบพูดคุยผ่านวิดีโอแช็ต โดยฟีเจอร์ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า “Face to Face” และเริ่มทดสอบสำหรับผู้ใช้บางคนได้แล้ววันนี้

บริษัทกล่าวสาเหตุที่พัฒนาระบบดังกล่าว ก็เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจจากการสนทนามากขึ้น โดยการทำงานของ Face to Face ผู้ใช้ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการยินยอมซึ่งกันและกันด้วยกดรับโทรศัพท์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบ Face to Face ได้ด้วยการกด Option ตรงริมด้านล่างขวามือในหน้าต่างแช็ต รวมถึงสามารถตั้งค่าเป็น Disable ระบบดังกล่าวได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ระหว่างการพูดคุยผ่าน Face to Face หากพบผู้ที่ละเมิดกฎการใช้งาน อย่างเช่นใช้คำพูดเชิงโจมตี หรือล่วงละเมิดทางเพศ ก็สามารถกดส่งรายงานแจ้งผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ทันที หลังจากกดปิดการพูดคุย Face to Face แล้ว

ตอนนี้ Face to Face ได้เปิดทดลองให้ผู้ใช้บางคนใน 13 ประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา, บราซิล, ออสเตรเลีย, สเปน, เวียดนาม, ไต้หวัน และอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทย ส่วนระบบดังกล่าวจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในตอนไหนนั้น ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close