Foxconn วิเคราะห์เชื่อว่า ชิ้นส่วนผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะขาดตลาดต่อเนื่องไปถึงกลางปี 2022

Young Liu CEO ของ Foxconn หรือบริษัทสายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ Tech รายใหญ่ เช่น Apple, Microsoft, Google, HP และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้กล่าวระหว่างการประชุมนักลงทุน เชื่อว่าชิ้นส่วนผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะยังคงขาดตลาดต่อเนื่องไปถึงกลางปี 2022

Liu กล่าวว่าแม้ว่าปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้า (อุปทาน) ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ในช่วงสองถึงสามเดือนแรกในปี 2021 จะไปในทิศทางค่อนข้างดีขึ้น แต่หลังจากนั้น ก็อาจจะเริ่มเห็นข้อจำกัดในอนาคตไม่ไกล เนื่องจากความต้องการในตลาดที่ยังสูงขึ้น แต่ทรัพยากรต่าง ๆ ยังมีเท่าเดิมและหายาก ทำให้ชิ้นส่วนผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจขาดแคลนยาวจนถึงกลางปี 2022 เป็นอย่างต่ำ เนื่องจากเผชิญหน้ากับความยากลำบากในการควบคุมทรัพยากร

“อุปทานในสองเดือนแรกของไตรมาสนี้ จะยังคงอยู่ในสภาพ “โอเค” เนื่องจากลูกค้าของเรามีขนาดใหญ่มาก แต่เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้” – Liu กล่าว

Liu ระบุเพิ่มเติมว่า Foxconn มีแนวโน้มที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์น้อยกว่าที่วางแผนไว้ 10% โดยไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ พร้อมบอกเสริมว่าเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ก็ส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรในผลิตขาดแคลนตามมา โดยการขาดแคลนมีแนวโน้มจะขยายไปอย่างน้อยในไตรมาสที่สองของปี 2021 ซึ่ง Liu ได้อ้างอิงจากหน่วยงานวิจัยของ Foxconn เอง

จากรายงานดังกล่าว ก็มีความเป็นไปได้ว่าเครื่องเกมคอนโซลหรือรวมถึงมือถือหลายเครื่อง อาจต้องเผชิญหน้ากับสินค้าขาดตลาดตลอดจนกลางปี 2022 จนถึงตอนนั้น ถ้าหากมีข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติม ทางเราจะรายงานกันต่อไป

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close