ฟลอริดาวุ่น ! แฮกเกอร์เจาะระบบโรงควบคุมคุณภาพน้ำ แล้วเปลี่ยนระดับสารเคมีในน้ำประปา

สื่อ Tamba Bay Times รายงานว่ากลุ่มแฮกเกอร์ “TeamViewer” ได้แทรกซึมเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ในโรงควบคุมคุณภาพน้ำในเมืองโอลด์สมาร์ รัฐฟลอริดา ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทำให้แฮกเกอร์สามารถเปลี่ยนระดับสารเคมีของน้ำประปา หรือเพิ่มปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำจากการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยระยะไกล

โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นสารอย่างหนึ่งที่ใช้ควบคุมระดับความเป็นกรดในน้ำ แต่ Tamba Bay Times ยืนยันว่าหากมนุษย์ได้รับสารดังกล่าวจากการดื่มน้ำที่ปนเปือนมากเกินไป ก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงได้ เนื่องจากมันเป็นสารประกอบอนินทรีย์เดียวกับที่ใช้ในน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

หรือหมายความว่าการที่แฮกเกอร์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพน้ำได้นั้น พวกเขาจะสามารถเพิ่มหรือลดสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำได้อย่างอิสรเสรี

แม้ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มแฮกเกอร์ได้เล็งโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะโดยมีเจตนาที่ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จาก Pinellas County ยืนยันว่ากำลังตรวจสอบร่วมกับ FBI และหน่วยสืบราชการลับ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้ให้เร็วที่สุด

การแฮกดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประชากร 15,000 คนในเมืองแทมปา ไม่สามารถดื่มน้ำประปาจากก๊อกน้ำได้

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close