นักวิทยาศาสตร์เชื่อมสมองของคน 3 คนเข้าด้วยกันเพื่อเล่นเกม Tetris

นักประสาทวิทยากลุ่มหนึ่งกำลังพัฒนาโปรเจกต์ “BrainNet” ซึ่งเป็นการทดลองการสื่อสารผ่านสมองที่เชื่อมต่อกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกกำหนดขึ้น

การทดลองครั้งนี้เกิดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Washington และ Carnegie Mellon University ซึ่งพวกเขาค้นพบวิธีการเชื่อมต่อสมองของมนุษย์หลายคนเข้าด้วยกัน (สมองยังอยู่ในหัวของผู้เข้าร่วมทดลองอยู่นะ) และให้เจ้าของสมองทั้งสามคนตัดสินใจร่วมกันโดยห้ามสื่อสารผ่านการพูดคุย

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองด้วยการให้เจ้าของสมองทั้งสามเล่นเกม Tetris

ทีมวิจัยใช้อุปกรณ์ Electroencephalograms (EEGs) หรือเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าของสมอง เพื่อบันทึกคลื่นดังกล่าวระหว่างการเล่นเกม รวมถึงอุปกรณ์ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อส่งต่อข้อมูลภายในสมองแต่ละก้อนไปมาระหว่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เข้าร่วมทดลองสามารถเล่นเกม Tetris ร่วมกันได้ ผ่านการสื่อสารกันของสมอง

ในการทดลอง ผู้ร่วมทดลองสองคนเป็น “Senders” หรือผู้ส่งข้อมูล พวกเขาถูกติดตั้งเครื่อง EEGs และสื่อสารกับผู้ร่วมทดลองคนที่สาม ซึ่งเป็น “Receiver” โดยรับข้อมูลจากทั้งสองผ่านเครื่องสวมศีรษะ TMS

ผู้ที่เป็น “Senders” เห็นหน้าจอเกม Tetris แต่ผู้ที่เป็น “Receiver” ถูกแยกออกไปอีกห้องหนึ่ง เป้าหมายที่ทั้งสามคนต้องทำให้ได้ คือ “Senders” ต้องส่งข้อมูลให้ “Receiver” ที่ไม่เห็นหน้าจอเกม Tetris และบอกให้เขาหมุนหรือเลื่อนตำแหน่งบล็อกแต่ละชิ้นที่ร่วงลงมา

การทดลองถือว่าประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมทดลอง 5 กลุ่ม สามารถทำโจทย์ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จถึง 81%

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายงานการทดลองฉบับเต็มได้ ที่นี่

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง