ญี่ปุ่นเตรียมบรรจุวิชาการเขียนโค้ดในหลักสูตรสำหรับเด็กประถมภายในปี 2020

ทุกวันนี้โลกเราหมุนไปไม่หยุด ความรู้บางอย่างถูกตีค่าเป็นสิ่งล้าสมัยใช้งานไม่ได้ และมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งผู้ใหญ่หลายคนก็เล็งเห็นว่าความรู้บางอย่างอาจสามารถนำมาปรับใช้ในการสอนของเด็กประถมได้แล้ว ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็เห็นว่าวิชาการเขียนโค้ดคือหนึ่งในสิ่งที่เด็กญี่ปุ่นสามารถเรียนรู้ได้

โดยเรื่องนี้ เว็บไซต์ Nikkei ของญี่ปุ่นได้รายงานว่า ทางรัฐบาลของญี่ปุ่นได้ประกาศนโยบายทางการศึกษาชิ้นใหม่ เตรียมบรรจุวิชาการเขียนโค้ดเพื่อทำโปรแกรมมิ่งในหลักสูตรของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา เริ่มตั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายในปี 2020 นี้ โดยจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเพื่อสร้างรูปภาพแบบโพลิก้อนเบื้องต้น และการใช้โค้ดเพื่อสร้างคำสั่งกระพริบไฟ LED แบบง่าย ๆ เป็นต้น

โดยวิชานี้จะเป็นไปตามหลักสูตรใหม่ของวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถม 6 และคณิตศาสตร์ชั้นประถม 5 ที่ทางรัฐบาลได้แนะนำหลักสูตรใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กในขั้นพื้นฐานในอนาคตต่อไป โดย ณ เวลานี้ ญี่ปุ่นขาดแคลนบุคลากรชั้นแรงงานทางเทคโนโลยีอย่างมาก โดยงานในสายนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นถึง 290,000 รายในปี 2020 และ 590,000 รายในปี 2030 จากการเติบโตที่มีสูงขึ้นในทุก ๆ ปี

โดยก่อนหน้านี้ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้มีการผลักดันให้วิชาการเขียนโค้ดถูกบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี 2007 และประเทศอังกฤษเองก็เริ่มการผลักดันให้สอนความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมมิ่งแก่เด็กตั้งแต่อายุ 5 – 16 ปี

สำหรับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้อยู่ในวงการไอทีของญี่ปุ่นใช้ในปัจจุบันนั้นล้วนมาจากการเรียนรู้ระหว่างที่ทำงานในบริษัททั้งสิ้น

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close