Sony เตือนผู้ใช้ PlayStation ฝั่งยุโรป ว่าการดาวน์โหลดเกมจะช้ากว่าในโซนประเทศอื่น

นับว่าเป็นคราวเคราะห์ของผู้ใช้งานอินเทอร์เนตในโซนยุโรปอย่างแท้จริง เพราะนอกจากจะถูกลดความละเอียดของวิดีโอที่รับชมผ่านทาาง YouTube และ Netflix ลงแล้ว ทาง Sony ยังแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมอีกว่า การดาวน์โหลดไฟล์ในระบบ PlayStation นั้นจะช้าลงกว่าเดิมด้วย

Jim Ryan ประธานใหญ่ของ Sony เป็นผู้ประกาศเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ว่าในช่วงนี้ผู้ใช้งานระบบ PlayStation Network ในยุโรปอาจประสบปัญหาดาวน์โหลดไฟล์เกมหรือการอัปเดตอื่น ๆ ที่ช้ากว่าปกติ อันเนื่องมาจากการใช้งานอินเทอร์เนตที่มีความหนาแน่นมากกว่าปกติในช่วงนี้ แต่คุณ Ryan ก็ยืนยันว่า การเล่นเกมแบบ Multiplayer จะยังคงเสถียรอยู่เหมือนเดิม

แน่นอนว่าการประกาศดังกล่าวนี้มาจากการที่ทางทวีปยุโรปมีความหนาแน่นในการใช้งานอินเทอร์เนตที่สูงขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงมากในหลายประเทศ จนทำให้ประชาชนที่ไม่ได้ออกไปไหนมีการใช้งานอินเทอร์เนตมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งคาดว่าเรื่องเหล่านี้จะคลี่คลายลงหลังจากการระบาดนั้นสงบลงครับ

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close