BY KKMTC
13 Feb 23 5:04 pm

Sony กล่าว การที่ Microsoft ขอข้อมูลผู้นำ Sony เพื่อใช้พิจารณาซื้อ Activision Blizzard เป็น “การล่วงละเมิดอย่างชัดเจน”

74Views

สื่อเกม Axios ได้รายงานจากเอกสารที่ถูกเปิดเผยในชั้นศาลว่า Microsoft มีการเรียกร้องขอให้ทางผู้บริหาร Sony จำนวน 7 คนได้ส่งเอกสาร เพื่อใช้ในการพิจารณาซื้อกิจการ Activision Blizzard ของ Microsoft แต่ทาง Microsoft ชี้ว่า Sony ได้ปฏิเสธข้อเสนอของ Microsoft โดยในแถลงการณ์กล่าวว่า…

“Microsoft ได้มีการร้องขออย่างสมเหตุสมผลให้ SIE (Sony Interactive Entertainment) มีการรวบรวมเอกสารจากผู้ดูแลที่ตกลงกันในระหว่างการเจรจาด้วยลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 26 และ 31 มกราคม

แต่อย่างไรก็ตาม SIE ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ตามข้อมูลจากที่ปรึกษาของ Microsoft ระบุว่าบริษัท SIE ยังไม่เสร็จสิ้นในการเรียกเก็บเอกสารจากผู้บริหารแม้แต่คนเดียว ไม่แม้แต่ประธาน และซีอีโอของ SIE อย่าง Jim Ryan ซึ่งได้เดินทางไปทั่วโลก เพื่อพูดต่อต้านข้อตกลงระหว่าง Microsoft/Activision”

หลังจากมีการประกาศดังกล่าว ทางบริษัท Sony ได้ออกมาโต้กลับ Microsoft ทันทีว่าสาเหตุที่ปฏิเสธข้อเสนอของ Microsoft เพราะสิ่งที่ Microsoft เรียกร้องเป็น “การรวบรวม การประมวลผล การตรวจสอบ และการผลิต” ของผู้บริหารทั้ง 7 คน ซึ่งมองว่าเป็น “ภาระ” ของบริษัท และการที่ Microsoft ต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพความเป็นผู้นำของ SIE นั้น “เป็นการล่วงละเมิดอย่างเห็นได้ชัด”

Activision Blizzard (2)

นอกจากนี้ SIE อธิบายเพิ่มเติมว่าแม้แต่ในคดีจ้างงาน ศาลจะมีข้อกำหนดให้มีการแสดงความอย่างเฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะกำหนดให้มีการจัดทำแฟ้มข้อมูลบุคลากร ฉะนั้นการเรียกร้องของ Microsoft จึงถือว่าไม่เหมาะสม

ที่มา: GamesIndustry.biz

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top