BY Zreast
15 Mar 21 11:53 pm

Seagate เผยเป้าหมายระยะยาว มุ่งผลิตฮาร์ดดิสก์ความจุ 120 TB ให้ได้ภายในปี 2030

9Views

แม้ปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ขนาด 8 TB ก็ว่าดูใหญ่มากแล้ว แต่ทางผู้ผลิตอย่าง Seagate ก็ยังคงยังไม่หยุดอยู่กับที่ ตั้งเป้าเตรียมพัฒนาฮาร์ดดิสก์ไปถึงความจุ 120 TB ให้ได้ก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Seagate บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการจัดเก็บข้อมูลในตลาด ได้ประกาศว่าบริษัทยังคงต้องการเติบโตในด้านการผลิตฮาร์ดดิสก์ต่อไป โดยวาง Roadmap ไว้ว่าจะผลิตฮาร์ดดิสก์ขนาด 30 TB ให้ได้ในปี 2023,  40 TB ในปี 2025, 50 TB ในปี 2026 และขึ้นไปถึง 120 TB ในปี 2030

ประกาศครั้งนี้มีขึ้นในงาน Virtual Analyst Event ซึ่งทำให้เราทราบว่าทาง Seagate ได้เตรียมจะนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ ในชื่อ heat-assisted magnetic recording (HAMR) ซึ่งถูกออกแบบให้ใช้แม่เหล็กมาช่วยให้สามารถบีบอัดพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้นโดยไม่เกิดปัญหา

นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยี Bit Patterned Media (BPM) ที่เป็นการจัดเรียงแพทเทิร์นของจานหมุนให้เป็นระเบียบ ส่งผลให้ได้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้น โดยจะเพิ่มปริมาณความหนาแน่นขึ้นไปได้ตั้งแต่ 2.6 จนถึง 8 เทระบิตต่อตารางนิ้ว ณ ปลายทางของฮาร์ดดิสต์ความจุ 120 TB

น่าสนใจว่า Seagate ยังคงมุ่งเป้าไปที่กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานฮาร์ดดิสก์อยู่ แม้ว่าปัจจุบันฮาร์ดดิสก์จะกลายมาเป็นตัวเลือกที่สองแล้วรองลงมาจาก SSD อันมีประสิทธิภาพการอ่านเขียนข้อมูลที่เหนือชั้นกว่า โดยมองไปถึงเรื่องที่ว่ามันจะยังคงถูกใช้งานได้กับ Data Center และอีกหลายรูปแบบ ซึ่งมีความจุต่อราคาที่ดีกว่า และทางบริษัทก็จะทำให้จุดเด่นในด้านนี้ ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไปในระยะเวลาหลายปีหลังจากนี้

ที่มา : AnandTech

SHARE

Satthathan Chanchartree

ฟ่าง - Content Writer

Back to top