BY KKMTC
1 Mar 23 6:31 pm

Redmi ทดสอบเทคโนโลยี fast-charging 300W สามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือจนเต็มไม่เกิน 5 นาที

34Views

ล่าสุด Redmi บริษัทผลิตมือถือ ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ Xiaomi ได้อัปโหลดวิดีโอผ่านช่องทาง Weibo เป็นการทดสอบเทคโนโลยี fast-charging 300W ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือจนเต็มได้ไม่เกิน 5 นาที

จากการทดลองเทคโนโลยี fast-charging 300W โดยใช้มือถือ Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition ที่ผ่านการดัดแปลง หันมาใช้แบตเตอรี่ขนาด 4,100mAh รองรับ Superfast Charger ค้นพบว่า Note 12 Discovery Edition สามารถชาร์จแบตเตอรี่ขึ้น 50% ภายในเวลา 2 นาที และชาร์จจนเต็มในเวลาไม่เกิน 5 นาที

หากอ้างอิงจากสถิติดั้งเดิม ที่เคยระบุว่า Note 12 Discovery Edition สามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้ภายใน 9 นาทีด้วยการชาร์จ 240W แน่นอนว่าการชาร์จ 300W นั้น รวดเร็วกว่าการชาร์จ 240W ในเวลาเกือบเท่าตัว

อย่างไรก็ตาม ต้องย้ำว่าเทคโนโลยีชาร์จไว 300W ยังไม่มีกำหนดการใช้จริงอย่างเป็นทางการ แต่แน่นอนว่าในอนาคต เราอาจจะเห็นเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วสักวันหนึ่ง

ที่มา: The Verge

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Related posts

Read More
Back to top