BY KKMTC
11 May 23 11:52 am

Nintendo เผย จะผลิตภาพยนตร์จากเกมของตัวเองมากขึ้น ในภายใต้ชื่อ Nintendo Pictures Label

90Views

คาดหวังได้เลยว่าเราอาจจะได้เห็นภาพยนตร์ดัดแปลงจากเกม Nintendo เรื่องใหม่ในอนาคต หลังจาก The Super Mario Bros. Movie ได้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์รายงานผลประกอบการของ Nintendo ทางประธานบริษัท Shuntaro Furukawa ได้กล่าวให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่า Nintendo จะใช้ชื่อ ‘Nintendo Pictures label’ เพื่อผลิตภาพยนตร์จากเกมในแฟรนไชส์ของ Nintendo ต่อไปในอนาคต

ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ Nintendo สนใจอยากจะสร้างภาพยนตร์ของตัวเองเพิ่มเติม เพราะผลงานหนังจากเกมล่าสุดอย่าง The Super Mario Bros. Movie ได้ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น ด้วยการสร้างรายได้ Box Office เกือบทั่วโลกได้เกิน 1 พันล้านเหรียญฯ ซึ่งนับว่าเป็นหนังจากเกมที่รับกำไรเละที่สุดในช่วงนี้ รวมถึง Nintendo เองก็บอกชัดเจนระหว่างการประชุมว่าหนังเรื่องดังกล่าว “ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง”

Super Mario

ด้วยบทสัมภาษณ์นี้ ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้เลยว่าเราอาจจะได้เห็นหนังดัดแปลงจากเกม Nintendo เรื่องใหม่ในอนาคต จนถึงตอนนั้น ถ้าหากมีข่าวสารเกมที่น่าสนใจ ทางทีมงาน GamingDose จะรายงานกันต่อไป

ที่มา: ResetEra

SHARE

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top