Microsoft เตรียมลบบัญชี Xbox และ Windows ที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 2 ปี มีผลบังคับใช้สิงหาคมนี้


ใครที่เคยคิดว่าบัญชีของ Microsoft หรือ Xbox ที่เคยทำเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้งานจะคงอยู่ตลอดไปนั้น ต้องคิดใหม่เสียแล้ว เพราะดูเหมือนว่าทาง Microsoft เริ่มที่จะมีการเก็บกวาดและลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเกินสองปีเหล่านี้ในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว

โดยทาง Microsoft ได้ประกาศแจ้งเรื่องดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ของตน ว่าบัญชี Windows หรือ Xbox ที่ไม่มีการใช้งานเกินสองปีขึ้นไปจะถูกลบออกจากระบบ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้

ซึ่งก็มีกรณียกเว้นอยู่ ถ้าหากบัญชีดังกล่าวนั้นมีการใช้บริการสมัครสมาชิกต่าง ๆ เอาไว้ หรือมีการเติมเงินทิ้งเอาไว้ในบัญชี หรือถ้าหากมีการใช้จ่ายเงินจริงในบัญชีจริง ๆ ก็จะปลอดภัยจากการถูกลบอย่างแน่นอน ดังนั้นสบายใจได้ครับ

โดยก่อนหน้านี้ทาง Microsoft เคยมีข้อกำหนดไว้ในปี 2016 ว่าบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเกินห้าปีนั้นจะถูกลบทิ้งไป แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามข่าว

ใครที่ยังมีการใช้งานบัญชี Xbox หรือ Microsoft อยู่ก็ไม่ต้องกังวล ซึ่งก็รวมไปถึงเจ้าของบัญชีที่มีระบบปฏิบัติการ Windows ผูกอยู่ด้วยเช่นกันครับ