Intel กล่าว CPU 10th-gen H-series จะมีความเร็วทะลุ 5GHz แซงหน้ารุ่น i9-9900HK

ยังแรงได้อีก ! Intel กล่าวว่า CPU 10th-gen H-series จะสามารถทำความเร็วทะลุ 5GHz และแซงหน้ารุ่น i9-9900HK

Intel กล่าวระหว่างงาน CES 2020 (Consumer Electronics Show 2020) เผยว่า Intel 10th-gen H-series รุ่น Core i7 จะสามารถทำความเร็วแรงทะลุเกิน 5GHz และทำงานเร็วกว่าชิป Core i9 H-series อย่าง i9-9900HK ที่มีคุณสมบัติทำความเร็วสูงสุดที่ 5GHz

นอกจากนี้ ทีมงานกล่าวว่าชิป Intel 10th-gen H-series ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยกระจายการทำงานระหว่าง 8 Core อย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้การทำงานของ CPU มีความเสถียรยิ่งขึ้นอีกด้วย และชิปดังกล่าวจะเริ่มใช้งานบนผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook รุ่นต่อไปในอนาคต

แม้ทีมงาน Intel จะไม่มีการเปิดรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับชิป 10th-gen H-series รุ่นเจเนอเรชันที่ 10 แต่ถ้าหากมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทางทีมงาน GamingDose จะรายงานติดตามต่อไปครับ

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close