Instagram ใช้ AI ช่วยอธิบายรายละเอียดภาพให้ผู้พิการทางสายตา


ล้ำหน้าไปอีกระดับกับนวัตกรรมใหม่สำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาจาก App ดังระดับโลก Instagram

Instagram ประกาศเตรียมปล่อยอัพเดทใหม่ที่จะทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งาน App ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทำการ “อธิบาย” รายละเอียดบนภาพผ่านการใช้ AI หรือคำอธิบายที่ผู้ใช้งานใส่ไว้ในรูป

คำอธิบายพวกนี้มีชื่อเรียกว่า “Alt Text”  โดยผู้ใช้งานจะสามารถใส่คำอธิบายลงไปในรูปเพื่อให้ผู้ที่ใช้ Screen Readers ซึ่งเป็น Software สำหรับอธิบายภาพบนหน้าจอสามารถได้ยินรายละเอียดดังกล่าว

หากตัวภาพไม่มีคำอธิบายถูกใส่มา Instagram จะทำการตรวจสอบเพื่อใส่คำอธิบายของภาพลงไปโดยอัตโนมัติก่อนจะทำการ “อ่าน” รายละเอียดของภาพออกมาให้ผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นได้ยิน

แม้ทาง Instagram จะเริ่มขยับใส่ระบบนี้เข้ามาใน App แต่ทาง Facebook ได้เริ่มใช้ระบบนี้มาแล้วนานหลายปี โดยเป้าหมายก็เพื่อการอธิบายรูปภาพให้ผู้พิการทางสายตาเช่นเดียวกัน

ใครที่สงสัยผู้พิการทางสายตาหรือผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นใช้งานระบบดังกล่าวยังไงก็ดูได้จากในวีดีโอนี้ครับ

ส่วนด้านล่างนี้เป็นตัวเลือก Alt Text ภายใน App Instagram