Huawei และ ZTE ติดรายชื่อภัยต่อความมั่นคงของประเทศเช็ก

องค์กรเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์ของสาธารณรัฐเช็กได้เตือนผู้ให้บริการเครือข่ายรายต่าง ๆ ภายในประเทศว่า Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคง

บริษัท Huawei ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่รายหนึ่งของโลก ถูกกล่าวหาจากรัฐบาลของประเทศทางฝั่งตะวันตกตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ร่วมกับรัฐบาลจีน และอุปกรณ์จากบริษัท Huawei อาจเป็นช่องทางของรัฐบาลจีนในการสอดแนมข้อมูล อย่างไรก็ตาม บริษัท Huawei ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตลอดเวลาที่ผ่านมา

Dusan Navratil หัวหน้าองค์กร Czech National Cyber and Information Security Agency (NCISA) กล่าวว่าบริษัทเอกชนภายในประเทศจีนต้องทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อให้บริการงานข่าวกรอง ตามกฎหมายประจำประเทศ ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอื่น ๆ

โฆษกประจำบริษัท Huawei โต้กลับว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐเช็กควรนำหลักฐานมาแสดงให้ดู แทนที่การกล่าวหาเพื่อทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหาย มากไปกว่านั้น เขากล่าวเสริมว่าความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นประเด็นระดับต้น ๆ ที่บริษัทให้ความใส่ใจ และบริษัท Huawei เป็นพารท์เนอร์ที่วางใจได้ของผู้ให้บริการโครงข่ายในสาธารณรัฐเช็กเสมอมา

นอกจากนี้ โฆษกประจำบริษัท Huawei ย้ำกับสื่อว่าบริษัทไม่เคยได้รับคำสั่งหรือข้อเรียกร้องเพื่อความร่วมมือจากรัฐบาลจีนแม้แต่ครั้งเดียว

บริษัท ZTE ยังไม่ตอบโต้หรือแสดงความเห็นใดใดต่อการกล่าวหานี้

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง